2019

Hier vindt u de activiteiten die wij organiseren in 2019

 14 maart  Ouderenavond
 28 maart  Ledenvergadering
 13 april Jongerenreis
 26-31 augustus Straatwroeterskamp
 21 september Kinderreisje
 23 november Intocht Sinterklaas